سامانه نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

راه اندازی شش رشته پیرامون علوم شناختی و فناوریهای شناختی در کشور

تاریخ انتشار : 1397/10/07
تعداد بازدید : 238
مشاور عالی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری از راه اندازی شش رشته پیرامون علوم شناختی و فناوریهای شناختی در کشور خبر داد و افزود: فعالیت این رشته ها شامل رواشناسی شناختی، هوش مصنوعی، فلسفه ذهن، زبانشناسی شناختی، علوم اعصاب و توانبخشی شناختی اکنون در مرحله تربیت دانشجو تربیت است. دکتر محمدتقی جغتایی در حاشیه همایش علوم و فناوریهای شناختی و رفتاری در مشهد طی گفت و گو با خبرنگاران افزود: در چارچوب روندی در حال اجرا در سطح کشور ۲۰ هزار دانش آموز نخبه طی امسال عضو ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی قرار می شوند و امسال نیز پنج هزار دانشجوی مقطع دکترا در حوزه های فناوری شناختی، پزشکی، دستیاری پزشکی و روانشناسی به عضویت این ستاد در می آیند. وی ادامه داد:این اقدام در راستای آشنایی و شناخت دانش آموزان و دانشجویان تخصصی با حوزه علوم شناختی و رفتاری در حال انجام است. مشاور عالی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری گفت: این ستاد سه سال پیش با هدف توسعه علم و فناوری این بخش و حمایت از پروژه های تحقیقاتی راه اندازی شد. وی تحقیقاتی همچون تحریک عمقی و تحریک سطحی مغز را از جمله این پروژه ها در حوزه توانبخشی شناختی ذکر کرد. وی پیشرفت ایران را در زمینه علوم شناختی و رفتاری خوب توصیف و بیان کرد: کشورمان در این زمینه اکنون با ترکیه در رقابت است و در برخی از قلمروهای این حوزه مانند هوش مصنوعی و علوم اعصاب از ترکیه و کره جنوبی سبقت گرفته است. مشاور عالی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: ایران ظرفیت خوبی به لحاظ نیروی انسانی در حوزه علوم شناختی دارد. وی گفت: ایجاد مراکز و تامین منابع مالی و اجرای پروژه های بزرگ از اهداف مربوطه در این زمینه هستند. وی افزود: در کشوری مانند آمریکا سرمایه گذاری زیادی در حوزه علوم شناختی در بخش دفاعی صورت گرفته است. جغتایی هدف نهایی از توسعه علوم شناختی را رفاه و آسایش مردم در حوزه های مختلف نظیر اقتصاد شناختی، مدیریت شناختی، ابزار شناختی، پزشکی و آموزش و پرورش عنوان کرد. وی ادامه داد: علوم رفتاری و شناختی به رشته های مختلف نظیر پزشکی، مهندسی، اقتصادی و روانشناسی مربوط می شود و کاربردهای مختلفی در حوزه های اقتصادی،مدیریتی، اجتماعی، دفاعی و پزشکی دارد. گفتنی است: همایش علوم و فناوری های شناختی با رویکرد معرفی فعالیت ها و توانمندی های دانشگاه های خراسان رضوی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری و دانشگاه فردوسی در بیمارستان روانپزشکی ابن سینا برگزار شد.