سامانه نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

کاربر گرامی در این قسمت می توانید نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

توضیحات :

دارد : به این معنا میباشد که واحد داراری فعالیت تولیدی غذایی وبهداشتی است . (فرقی نمی کند سفارش دهنده باشد یا تحت نظارت )

توضیحات :

ندارد : به این معنا می باشد که واحد دارای فعالیت تولیدی غذایی و بهداشتی نمی باشد .(موسسات سفارش دهنده)

توضیحات :

متقاضی پروانه : این گزینه صرفا برای واحد های تولیدی جدید که متقاضی پروانه های بهداشتی می باشند وتا کنون هیچ پروانه بهداشتی از معاونت غذا ودارو اخذ نکرده اند.

کاربر گرامی: به دلیل عدم پوشش شهر محل استقرار موسسه توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور امکان ثبت نام در این سامانه برای شما وجود ندارد.